Värmdö kommun fortsätter att utveckla sitt digitala arbete

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun är en av de första kommunerna som nu ansluter sig till Säker Digital Kommunikation, eller SDK som förkortning. SDK är ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer. Det är ett säkert alternativ till fax, telefonsamtal och vanliga brev.

Genom att ansluta till tjänsten Säker Digital Kommunikation kommer kommunen i första hand att uppnå säkrare och smidigare hantering av information mellan vår verksamhet för arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd gentemot Arbetsförmedlingen. Kommunen kommer kunna skicka och ta emot information och vara säkra på att den kommer till avsedd funktion direkt. Lösningen medför dessutom att kommunen sparar tid på att arbeta digitalt i stället för att vänta på svar i en lång telefonkö eller ett fysiskt brev i postlådan.

Genom denna tjänst kommer vi nu kunna planera och hantera informationsutbytet på ett mer effektivt sätt och därigenom kunna ge stöd till våra invånare på ett bättre och smidigare sätt. Vi kommer även att frisätta mer tid från att vänta i telefonköer och den tiden kan vi lägga på att möta våra deltagare, säger Frida Ekström, enhetschef ekonomiskt bistånd.

Att kunna använda en digital kommunikationslösning för att ta emot dokument som innehåller personuppgifter passar också in i Värmdös digitaliseringsarbete. Kommunen försöker ta bort pappershantering där det inte är nödvändigt och i stället jobba med och förvara dokument digitalt. Att få in dokument digitalt betyder att kommunen till exempel slipper skanna in fysiska handlingar för att förvara i en digital personakt.

I dagsläget har kommunen bara en ansluten mottagare att utbyta information med, men i takt med att fler organisationer kopplar upp sig mot tjänsten ser kommunen att kunna spara mycket värdefull tid.

För invånare i Värmdö kommun innebär detta att kommunen har en säkrare lösning och ett mer effektivt arbetssätt. Vi inför detta stegvis avgränsat och för att succesivt skala upp när andra aktörer kopplat på tjänsten, avslutar Jenny Sparby, avdelningschef HUB för innovation och utveckling.