Värmdö kommun häver avtalet avseende skolskjuts och persontransporter

Publicerad

Landsväg

Under torsdag och fredag har vi gjort de åtärder som krävs för att kunna häva avtalet med nuvarande leverantör.

Mot bakgrund av ett antal allvarliga brister som har uppdagats i vårt avtalsförhållande med Värmdö Taxi har vi beslutat att vi med omedelbar verkan häver det nuvarande avtalet. Vi kan inte under några omständigheter acceptera eller riskera att barn och vuxna med särskilda behov inte får den trygghet och kontinuitet som de behöver och har rätt till.

Utifrån den information vi har fått från Värmdö Taxis ägare, Taxi Stockholm, och utifrån de observationer som har gjorts de senaste dagarna, ser vi att vi inte kan säkerställa att våra kommuninvånare får kvalitativa och trygga leveranser med nuvarande avtal. 

Berörda kommer att kontaktas

Vi beklagar att det här kan innebära vissa störningar under de kommande dagarna. Vår ambition är att vi ska försöka hitta en lösning för alla så långt det är möjligt och att bokade resor ska kunna genomföras. Vi för nu dialog på bred front med tidigare berörda aktörer och åkare som har person- och lokalkännedom för att säkra kontinuiteten för våra kommuninvånare. 

Berörda, vårdnadshavare och vuxna med särskilda behov, kommer att kontaktas under helgen och i början på veckan beroende på när deras nästkommande körning ska ske.