Värmdö kommun
inför efterhandsdebitering

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Företag ska kunna, vilja och våga växa i Värmdö!

I vår serviceinriktade myndighetsutövning arbetar kommunen med ökat fokus på kommunikation och vägledning till dig som företagare.
Näringslivsavdelningen och bygg- och miljöavdelningen samarbetar för att skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv. Som ett led i detta införs från och med 2021 efterhandsdebitering vid tillsyn inom miljö.
Efterhandsdebitering innebär att du som företagare får en faktura på den tillsyn som faktiskt genomförts, istället för att i början av året få en faktura på den tillsyn som planeras.
I korthet betyder detta följande:

• Tillsyn debiteras i efterhand. Detta gäller dig som företagare som har haft
en årsavgift som finansierat platsbesök/tillsyn.

• Från 2021 kommer en fast grundavgift tas ut varje år, vilken kommer vara lägre än den tidigare årsavgiften.

• Utöver den fasta grundavgiften kommer en rörlig timavgift att tas ut för den faktiska tiden som läggs ner i ärendena för din verksamhet.

• All tid som lagts ner under året inom ett och samma tillsynsområde redovisas på en och samma faktura och skickas ut till din verksamhet i slutet av året.

• Fakturabeloppet kommer att kunna se olika ut från år till år. Fakturan kommer vara högre de år som platsbesök sker, men lägre andra år. Det blir därmed tydligare att se vad din verksamhet betalar för.

Läs mer här varmdo.se/foretag