Värmdö kommuns miljö- och klimatarbete

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Se filmen om Värmdö kommuns miljö- och klimatarbete.

Genom att agera lokalt kan vi bidra till att förbättra förutsättningarna för en hållbar framtid globalt. Värmdö kommun vill vara med och medverka till ett hållbart samhälle. Under 2020 har vi fortsatt och påbörjat flera projekt för att ta till vara på Värmdös unika miljö.

Se filmen visar exempel på vad kommunen gör för att nå de två målområden inom miljö- och klimatarbetet En god bebyggd miljö med begränsad klimatpåverkan och Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vatten är i balans.