Värmdö kommun söker kontaktfamiljer

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kommunen söker vuxna som har tid, engagemang och kärlek över till att göra skillnad för ett barn eller en ungdom som behöver extra stöd.

Kontaktfamiljer är ett uppskattat och viktigt stöd till barnfamiljer inom socialtjänsten där barnen av olika anledningar kan behöva stöttning från trygga, varma och stabila vuxna. Kontaktfamiljen fungerar som ett komplement till barnets egen familj och blir ofta betydelsefulla personer i deras liv.

En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt. Det viktiga är att du eller ni är trygga vuxna med erfarenhet av barn och att utrymme finns i hemmet. Du tar emot ett barn eller syskonpar i ditt eget hem bestämda dagar varje månad och ofta någon extra vecka under sommaren.

Stöd samt ersättning för arvode och omkostnad utgår enligt SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) riktlinjer.

Här hittar du mer information och anmälan: Familjehem Sverige Länk till annan webbplats.