Värmdö öppnar språkförskola

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I augusti öppnas en integrerad språkförskoleavdelning på Torshälls förskola. Värmdö blir därmed en av de 30-tal platser i landet som erbjuder språkförskola. En majoritet av de kommuner som erbjuder språkförskola ligger i Stockholmsregionen.

En språkförskola tar emot barn med grava, primära språkstörningar. Språkförskolan i Torshäll finansieras av Värmdö kommun och Region Stockholm.

Cecilia Lindberg (M), ordförande i utbildningsnämnden utvecklar:

Språket är nyckeln till ett framgångsrikt lärande och vi vet att tidiga insatser innan 7 års ålder i många fall är avgörande för barn med språkstörning, då grunden till språket läggs i denna ålder. Därför är det oerhört glädjande att vi nu slår upp portarna till Värmdös första språkförskola.

På avdelningen kommer fyra förskollärare/specialpedagog med hög kompetens och erfarenhet samt en logoped att arbeta i nära samarbete kring gruppen, som består av 12 barn i åldrarna 3-5 år med diagnosen generell språkstörning eller typisk tal- och språkutveckling.

Stärkt språk för självständig utveckling

Språkförskoleavdelningen på Torshäll är en integrerad språkförskola. Det innebär att hälften av barnen har en förväntad tal- och språkutveckling, medan de övriga har en språkstörning.

Språket är ett livsviktigt kommunikationsverktyg och vi ser fram mot att kunna erbjuda barn denna form av förskola, där de kan få stöd och utvecklas i sin egen takt, utifrån sina individuella behov.

Säger Peter Bergström, utbildningschef.

Barnen erbjuds en utbildning som följer förskolans läroplan där språkstimulans är ett självklart inslag under dagen och hög språklig medvetenhet genomsyrar alla aktiviteter. Särskild vikt läggs vid struktur, tydliggörande pedagogik och tydlig kommunikation. Ingmarie Lagne, skolchef för Värmdö kommuns förskolor fortsätter:

Förskolan är den första skolformen och lägger grunden för ett livslångt lärande. Att genom språkförskolan utrusta barnen i tidig ålder och stärka dem i sitt språk är helt avgörande för dem som självständiga individer och deras framtida utveckling och utbildning.

Samtliga pedagoger språkutbildade

Samtliga pedagoger på Torshälls förskola är utbildade inom språk och lek, vilket gör att alla barn på förskolan dagligen på ett lekfullt sätt kommunicerar för att utveckla sitt språk.

Jag och min personal är oerhört glada att få förmånen att starta upp Värmdös första språkförskoleavdelning. Det har pågått ett intensivt arbete med förberedelser kring uppstarten. Hög kompetens hos personalen på avdelningen och tydlig språkstimulans som genomsyrar alla aktiviteter tror vi kommer att gynna alla barns språkutveckling. Vårdnadshavare vars barn har fått en språkplats uttrycker stor tacksamhet att Värmdö startar en språkförskola.

Det berättar förskolans rektor Lotta Österman Eriksson.

Förskolan arbetar bland annat med bildstöd samt TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation), en metod för att stödja samspel och kommunikation och ge varje barn de bästa förutsättningarna till utveckling.

Läs mer om språkförskolan