Värmdös företagare nöjda med kommunens bemötande

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun får högt betyg av det lokala näringslivet gällande service och myndighetsutövning. Det visar SKR:s undersökning ”Öppna jämförelser Företagsklimat 2020”. Företagen ger Värmdö kommun ett högt NKI-betyg med ett värde på 71.

Öppna jämförelser Företagsklimat ger en bild av företagens upplevelse av kommunens myndighetsservice. I fokus står upplevd kvalitet genom mätning av företagarnas nöjdhet (NKI).

- Värmdös företagare med över 9000 arbetstillfällen är kommunens välfärdsskapare och är oerhört viktiga för kommunen. Det är viktigt att vi jobbar vidare med vårt strategiska arbete med att förbättra företagsklimatet och den serviceinriktade myndighetsutövningen, säger kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M).

De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. De serviceområden som mäts är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

- Vi har höga ambitioner och förvaltningen jobbar hårt att förbättra servicen till våra företag. Jag är stolt över den förflyttning vi gör och tror på vårt arbete framåt. Genom satsningen Smartare Värmdö tänker vi nytt och arbetar smartare, tillsammans, för att skapa bästa möjliga värde för varje skattekrona till varje företagare. Nu kavlar vi upp ärmarna ytterligare, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö.

Dialog för långsiktig förändring och ett Smartare Värmdö

Nöjd Kundindex (NKI) visar att företagens upplevelse av service och myndighetsutövning ligger på ett högt NKI-betyg med ett värde av 71. Det serviceområde där kommunen får bäst betyg är bemötande med ett NKI-värde på 79, ett högt NKI-värde. De flesta myndighetsområden ligger på höga nivåer, med ett NKI-värde över 70. Trots att Värmdö kommun får ett högt NKI-betyg sjunker Värmdö i kommunrankingen, från plats 113 till plats 140.

- Som ny näringslivschef ser jag fram emot att lära känna det lokala näringslivet, och i dialog med företagen utveckla företagsklimatet och vårt interna arbete vidare. Vi ska vara bäst på att vara kommun där företagen ska få god service, bra förutsättningar och goda utvecklingsmöjligheter. Vår offensiva satsning på digitalisering kommer vara en av nyckelfaktorerna till att vår service ska kunna motsvara företagens förväntningar. Jag vill passa på att tacka alla företagare som varit med och svarat, det har stor betydelse för vår fortsatta utvecklingsresa, säger Marcus Nybom, näringslivschef.

Värmdö kommun har de senaste åren arbetat strategiskt och systematiskt med kommunens förbättringsarbete med ett tydligt fokus på att förbättra dialogen och servicen till företagen. Det har resulterat i många värdefulla möten och tydlighet i vad företagen tycker är viktigt i sin kontakt med kommunen och vilka områden de vill se andra lösningar. Exempelvis har inom miljö-, hälsoskydd- och livsmedel ett nytt sätt att arbeta med platsbesök (tillsyn) tagits fram tillsammans med det lokala näringslivet, och en FöretagsLOTS har implementerats för att förenkla för företag som vill etablera eller expandera i Värmdö. Arbetet kommer att fortsätta enligt den plan som tagit fram för ett förbättrat företagsklimat.

Om mätningen

Insikt är en servicemätning för att mäta företagens upplevelse och nöjdhet, Nöjd Kund Index, av kommuners myndighetsutövning. En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

Läs mer om undersökningen på Sveriges kommuner och Regioner Länk till annan webbplats.

Vill ni veta mer om vad vi arbetar med kan ni följa oss på Facebook Värmdö Näringsliv Länk till annan webbplats. och på www.varmdo.se/foretag Länk till annan webbplats. finns samlad information för företagare.