Värmdös företagare nöjda med kommunens service

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun får högt betyg av företagare gällande kommunens service. Det bekräftas i Sveriges Kommuner och Regioners undersökning ”Öppna jämförelser Företagsklimat”. Betyget i 2022 års NKI (Nöjd kund-index) är 73. Ett NKI på 70 eller högre bedöms som högt. Men Värmdö kommun vill öka långsiktigt och arbetar målmedvetet för stärkt företagsklimat.

Öppna jämförelser Företagsklimat ger en bild av företagens upplevelse av kommunens myndighetsservice. I fokus står upplevd kvalitet genom mätning av företagarnas nöjdhet (NKI). Den nationella mätningen är en undersökning som ger inblick i hur företagarna upplever den kommunala myndighetsutövningen och vad de tycker om kommunens service.

Ett gott näringsklimat är avgörande för fler jobb på hemmaplan och ett Värmdö som utvecklas. Mätningen visar på goda siffror men vi ska bli än bättre. Under året kommer Värmdö att införa ett näringslivsråd där tanken är att tillsammans med näringslivet skapa samsyn kring de viktigaste utvecklingsområdena för fler växande företag i kommunen, säger Carl Kangas, kommunstyrelsens ordförande.

Nöjd Kundindex (NKI) visar att företagens upplevelse av service i kommunens myndighetsutövning ligger på ett högt NKI-betyg med ett värde på 73. Alla serviceområden ligger på höga nivåer, med ett NKI över 70, det serviceområde där kommunen får bäst betyg är bemötande med ett NKI på 78. Sammantaget backade kommunen marginellt mot föregående års (74) mätning, målet är att långsiktigt och kontinuerligt öka.

Vi vill tacka alla företagare som har svarat på enkäten. Det ger oss viktig input vad företagen tycker om vår service, så vi kan prioritera rätt och leverera ännu bättre service. Glädjande är ökningen inom myndighetsområdet serveringstillstånd där vi ökat från ett redan högt resultat på 84 till 88. Även inom serviceområdet rättssäkerhet har vi en tydlig ökning från 72 till 76. Vi kommer använda undersökningens resultat som ett verktyg, och i dialog med Värmdös företagare fortsätta vårt arbete med att förbättra företagsklimatet och den serviceinriktade myndighetsutövningen till Värmdös företagare, säger Ulla Rådling näringslivschef.

Om mätningen

Insikt är en servicemätning för att mäta företagens upplevelse och nöjdhet, Nöjd Kund Index, av kommuners myndighetsutövning. En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt serveringstillstånd. De serviceområden som mäts är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Läs mer om undersökningen på: Företagsklimat | SKR Länk till annan webbplats.