Värmdös förskolor deltar i forskningsprogram

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nu medverkar 52 personer från Värmdö kommuns förskolor i ett forskningsprogram vars syfte är att stärka barns språkutveckling.

Både rektorer och pedagoger deltar i programmet som kommer att pågå under tre års tid, fram till december 2025. Programmet är en del av olika kompetensutvecklande insatser som görs för personalen på Värmdö kommuns förskolor. De tänkta effekterna med programmet är att ge förskolepersonal möjlighet att utveckla en bredare repertoar av språkutvecklande metoder och arbetssätt som kan användas och anpassas utifrån barnens olika förutsättningar och behov.

- Kunskaperna kommer att få stor spridning eftersom pedagoger, rektorer, biträdande rektorer och intendenter från samtliga kommunala förskolor medverkar i programmet. Utvecklingsarbetet ska främst leda till ett arbetssätt som gynnar barnens språkutveckling på våra förskolor, säger Ingmarie Lagne, skolchef avdelning förskola.

Syftet med programmet är även att skapa en ökad förståelse för och förmåga att värdera och använda vetenskaplig kunskap. Deltagarna kommer att reflektera, samtala om och tolka forskningsresultat samt omsätta dessa i handling i det dagliga arbetet. De medverkande kommer att ta fram material för utvärdering av arbetet samt får under programmet en ökad kunskap om vad som krävs för att främja det språkutvecklande arbetet. Flera av de medverkande i programmet dokumenterar och publicerar sedan sitt arbete i artikelserien Leda & Lära.

Målet med programmet är även att huvudmannen ska få en ökad kunskap om vilka handlingar som gynnar det språkutvecklande arbetet, för att sedan kunna utveckla organisationen och skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete.

- Genom en god språkutveckling i svenska i tidig ålder läggs en stabil grund för framtida studier i alla ämnen och mer jämlika livschanser. För oss i Värmdösamarbetet är språkutveckling i förskolan ett viktigt och prioriterat arbete, säger Sam Assadi, förskolenämndens ordförande.