Värmdö ska bekämpa välfärdsbrottsligheten

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Polisen pekar ut 8 233 personer i Sverige som har samhörighet inom den gängkriminella världen. Kommunen måste fortsätta göra sin del i att hejda den brottsutvecklingen som sker. Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att bland annan ta fram en nuläges och riskanalys beträffande välfärdsbrott inom olika verksamhetsområden i kommunen.

Det är tydligt att kommunen tidigare inte bedrivit ett systematiskt arbete mot välfärdsbrott, det tänker vi nu ändra på nu. Värmdö ska göra sin del för att strypa inkomstkällorna till de kriminella gängen och hindra att värmdöbornas skattepengar går till dem. Vi behöver varenda skattekrona för att förbättra skolan och äldreomsorgen, säger Carl Kangas (S) kommunstyrelsens ordförande.

Skjutningar och andra våldsdåd eskalerar och samtidigt ser vi att organiserad brottslighet allt oftare använder företag som verktyg, och siktar in sig på kommuner.

Varje år köper kommuner och regioner verksamhet från privata utförare för 194 miljarder kronor. Värmdö kommun upphandlade varor och tjänster till ett värde av 1,2 miljard år 2022. Enligt SKR beräknas drygt två procent, motsvarande 3,9 miljarder kronor, försvinna i välfärdsbrott i Sverige. I andra kommuner med fall av välfärdsbrott har det till exempel handlat om köpt verksamhet inom konsulentstödda familjehem, personlig assistans, folkbokföringsbrott, olovlig andrahandsuthyrning eller ett bedrägligt nyttjande av föreningsbidrag.

Det är bra att vi nu hittar arbetssätt att vara systematiska i vårt arbete att motverka välfärdsbrottsligheten. Efter en första förvaltningsintern avstämning är det tydligt att det behövs mer kunskap men också bättre uppföljning av de aktörer som är inne i systemet, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Oseriösa aktörer och organiserad brottslighet ska inte ha tillträde till Värmdös välfärd. Punkt slut. Därför måste vi nu skyndsamt systematisera arbetet, jobba närmare andra kommuner och framför allt samverka tydligare med viktiga myndigheter som Skatteverket och polismyndigheten, avslutar Carl Kangas.

Värmdö kommun kommer bekämpa organiserad brottslighet:

  • ta fram en nuläges-och riskanalys beträffande välfärdsbrott inom olika verksamhetsområden i Värmdö,
  • ta fram en tillhörande handlingsplan med åtgärder för bättre uppföljning och kontroll i syfte att minska risken för välfärdsbrott i Värmdö, i arbetet ska erfarenheter från kommuner som kommit längre i arbetet inhämtas.
  • till styrelsen återkomma med en plan om nya samverkansrutiner med Skatteverket, Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten.
  • Involvera de kommunala bolagen i möjligaste mån.
  • En delrapportering uppdragen skall senast lämnas i samband med tertialuppföljning 2 och rapporteras i sin helhet i samband med verksamhetsberättelsen för 2023.