• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Värmdös Nattvandrare tilldelas Utmärkelse för social insats

Publicerad 23 april 2020

Mall för nyhetsbild

Utmärkelsen för social insats syftar till att uppmärksamma goda insatser eller förebilder i samhället inom det sociala området. Nattvandrarna Värmdö tilldelas utmärkelsen för att deras arbete går i linje med socialnämndens förebyggande insatser för barn och unga.

- Nattvandrarna gör ett fantastiskt arbete för att bidra till trygghet för våra barn och unga. De är inspirerande eldsjälar och goda förebilder för både unga och andra vuxna, säger Marie Bladholm (M), socialnämndens ordförande.

Valet av Nattvandrarna Värmdö motiveras med att de oförtrutet, år efter år, fortsätter sitt arbete med att skapa trygghet för och dialog med Värmdös unga medborgare:

Nattvandrarna Värmdös arbete går i linje med att stärka socialnämndens arbete gällande förebyggande insatser för barn och unga. Nattvandringsvärdarna har på ett förtjänstfullt sätt styrt upp verksamheten och genomför nattvandringar trots att det ett flertal gånger inte funnits deltagande föräldrar eller andra vuxna över 20 år. Nattvandrarna genomsyras av riktiga eldsjälar som skapar trygghet och är goda förebilder för kommunens ungdomar.

Uppmärksammas på kommunfullmäktige

Utmärkelsen kan tilldelas en person eller ideell förening/organisation i Värmdö kommun som bedriver aktivt arbete för kommunens invånare inom det sociala området som bidrar med olika former av stöd eller hjälp för kommunens invånare.

Prissumman uppgår till 20 000 kronor och utdelning av utmärkelsen sker vanligtvis i samband med Vi på Värmdöfestivalen och nationaldagsfirandet den 6 juni. Festivalen är uppskjuten på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och därför kommer Nattvandrarna Värmdö att motta sitt pris i samband med kommunfullmäktiges möte den 27 maj.