Värmdös positiva trend i Svenskt Näringslivs företagarundersökning fortsätter

Publicerad

Personer som står runt ett bord och ler

Kommunens företagare ger i årets mätning det högsta sammanfattande omdömet av det lokala företagsklimatet någonsin.

Värmdö får ett något högre sammanfattande omdöme i den årliga undersökningen om det lokala företagsklimatet. Företagen upplever att företagsklimatet i kommunen har blivit bättre på senare år.

Mycket glädjande. Om än en liten förbättring är det tredje året i rad som vi förbättrar oss och får det bästa omdömet någonsin. Det är bra att vårt målmedvetna och strategiska arbete med att förbättra företagsklimatet ger resultat. Vi har de senaste åren fokuserat på att förbättra dialogen med företagen och på vår service i samband med myndighetsutövningen och i vår kontakt med företagen" säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den företagsklimatsranking som presenteras i september baseras bland annat på enkätsvar där företagare får ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service och tillämpningen av lagar och regler kommunen. Det sammanfattande omdömet visar att företagarna upplever ett allt bättre lokalt företagsklimat. Nu ska det systematiska arbetet fortsätta och utvecklas.

Vårt inkluderande näringslivsarbete med fokus på företagsservice innebär att vårt förändringsarbete systematiskt, medvetet och gemensamt inom hela förvaltningen. Nu ser vi att det här fortsätter att ge resultat och det är mycket glädjande" säger Cecilia Lejon.

En företagares beslut om att växa, anställa eller avsluta sin verksamhet påverkas av företagets omgivning. Därför spelar det stor roll hur en kommun väljer att arbeta med det lokala företagsklimatet samt förbättringar med den lokala infrastrukturen.

Jag vill tacka alla företag som har svarat på enkäten, som är ett värdefullt verktyg i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Det är glädjande att den positiva trenden av det sammanfattande omdömet fortsätter" säger Värmdö kommuns nya näringslivschef Marcus Nybom.

Om undersökningen

Syftet med Svenskt Näringslivs enkätundersökning är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Över 32 000 företagare i landets kommuner medverkade i årets undersökning. Enkätresultaten ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner som presenteras den 22 september.

Enkätresultat och annan information finns på Svenskt Näringslivs webbplats www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Diagram över frågan "Vilket omfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i din kommun". Där Värmdö kommun har fått lite bättre resultat än förra året.