Värmdös skolläkare om coronaviruset

Publicerad

Elsa Håkansson

Elsa Håkansson är Värmdö kommuns egen skolläkare och hon är en av två skolläkare i Värmdös kommunala skolor. Hon menar att det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men också att stanna hemma om man är sjuk, oavsett sjukdom.

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd, då det ses som mycket låg risk att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som hittills konstaterats har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning.

Stanna hemma om du är sjuk

Det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk. Vi har också ansvar att hålla säsongsinfluensa och andra infektioner borta så mycket som möjligt. Var extra försiktig nu och stanna hemma om du känner att du börjar bli sjuk och det är förstås särskilt viktigt om man varit ute och rest,

säger Elsa Håkansson, skolläkare.

Nu är det som viktigast att vi visar varandra hänsyn genom att vara extra noga med handhygien och tvättar händerna noggrant före maten och efter maten. God handhygien och att undvika att ha händerna så mycket i ansiktet är viktiga råd till både barn och vuxna, menar Elsa.

Är du orolig?

Om du är orolig för smittan på grund av att ditt barn redan har en allvarlig diagnos – ta kontakt med barnets behandlande läkare för att höra vad läkaren ger för rekommendationer. Det går också bra att ta kontakt med skolläkaren om det inte finns en etablerad kontakt med läkare.

Jag förstår att vårdnadshavare är oroliga för smittan, speciellt om de har ett barn som har någon form av allvarlig grundsjukdom, säger Elsa. För i grunden friska barn verkar det dock som att symtomen oftast är lindriga.

Vi följer myndigheternas rekommendationer

Värmdö kommun följer inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Om den informationsinriktningen förändras så kommer vi att uppdatera vår information.

Om någon i familjen blir sjuk, kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om symtomen och om ni har rest i något av de smittdrabbade områdena. Så länge som du inte känner dig sjuk kan du leva som vanligt men om du, eller nära anhörig, nyligen är hemkommen från resa i smittdrabbat område och du känner oro så kan du kontakta informationsnummer 11313 för mer information eller 1177 för rådgivning.

Det är viktigt att du som har symtom som feber, hosta, snuva och halsont, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och:

  • inte träffar andra personer än de du bor med.
  • inte reser med, buss, tunnelbana, tåg eller flyg.

Vi har ansvar för att minska onödig smittspridning också av eventuell säsongsinfluensa.

Mer information

Allmänna frågor om Coronaviruset: Ring 113 13 om du har allmänna frågor om Corona.

För sjukvårdsupplysning och råd: Vänd dig till 1177 Vårdguiden genom att ringa 1177 eller genom att besöka webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information från Värmdö kommun om coronaviruset