Vår personal är skyddad!

Publicerad

Kvinna tar på skyddshandske

Med anledning av felaktig information i sociala medier om vilka förutsättningar och rutiner som finns för våra medarbetar inom vård- och omsorgen att skydda sig, så vill vi göra ett förtydligande.

Vi värnar om våra medarbetare, om deras arbetsmiljö och om deras förutsättningar till att göra ett tryggt och bra arbete. Medarbetare och cheferna inom hela organisationen, men främst inom vård- och omsorgskontoret, arbetar hårt varje dag för att säkerställa att rutiner följs och att skyddsmateriel och kläder finns att tillgå.

Så här arbetar vi

Det finns en särskild plan för att hantera eventuell smitta i vår organisation – ”Beredskapsplan vid misstanke om covid-19-smitta”. Den innehåller scenariobeskrivningar och hanteringsplan kopplat till respektive situation. Vi beskriver några av dem nedan.

Vad händer om personal misstänker att en kund har blivit förkyld/smittat av Covid-19?

Hemtjänstpersonalen ska vid varje besök stanna cirka två meter ifrån kunden och höra hur hen mår. Uttrycker kunden att hen inte må bra och har symtom för förkylning ska personalen kontakta Vårdcentralen eller ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) där kunden är inskriven. Därefter ska personalen följa hygienrutiner och ta på sig skyddsutrustning samt utföra sina arbetsuppgifter.

Vilken skyddsutrustning ska användas vid konstaterad Covid-19-smitta?

Följ basala hygienrutiner och klädregler. Använd stänkskydd, så som kirurgiskt munskydd och visir/skyddsglasögon vid risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet.

Vad har vi för skyddsutrustning på Hemtjänsten?

Visir, några skyddsglasögon samt enstaka munskydd. Samordning kring och utdelning av skyddsutrustning sker kontinuerligt inom kommunen.

Om personal kommer till arbetet och misstänkts vara sjuka?

Personal skickas hem omedelbart. Arbetet planeras om eller om vikarie kan finns tas en sådan in i stället. Personal som har varit sjuk får återkomma till arbetet efter två symptom fria dagar.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionenlänk till annan webbplats arbetar vi tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst. Vårt gemensamma fokus är att säkerställa att korrekt information sänds ut och att våra medborgare ska veta vart de kan vända sig.

Mer om vårt arbete i Värmdö kommun