Vårt arbete i höst med anledning av Corona

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nu är de flesta tillbaka från sina semestrar och skolstarten är här. Nedan följer information om vad Värmdö kommun gör och planerar för insatser med anledning av coronaviruset.

Utbildning

Gymnasieskolor

Ordinarie undervisning ska nu upptas. Värmdös två kommunala gymnasieskolor har vidtagit flera åtgärder för att följa myndighetsrekommendationer, öka tryggheten i lokalerna, minska trängsel och risk för smittspridning, bland annat har eleverna differentierade starttider och fast placering i klassrummen.

Vi fortsätter också att följa rekommendationerna om att stanna hemma vid symtom som halsont, feber, snuva och luftrörsproblem. Det kan innebära att vi använder möjligheten att lärare vid milda symptom genomför lektioner digitalt.

Grundskolor

Onsdagen den 19 augusti startade skolan igen efter ett stärkande sommarlov. Efter vårens utmaningar kopplat till covid-19 fortsätter skolorna att förhålla sig till de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Skolverket tagit fram. På varje skola sker dessutom återkommande samtal i verksamheten om vikten av att följa rekommendationer och riktlinjer.

Eftersom våra skolor varierar i storlek och årskurser samt hur lokaler är utformade så varierar möjligheterna till anpassningar. Varje skola gör allt de kan för att minimera risken för smittspridning. Det som är gemensamt för alla skolor beskrivs nedan:

 • Avståndsmarkeringar i verksamheten där så behövs.
 • Skyltar som uppmanar till att hålla avstånd.
 • Obligatorisk handtvätt inför lunch.
 • Begränsning av studieresor eller andra resor med allmänna färdmedel till olika skolaktiviteter.
 • Idrottsundervisning bedrivs ute så länge vädret tillåter.
 • Erbjuda möten med föräldrar digitalt.
 • Anpassade utvecklingssamtal.
 • Fortsatt extra städningar.
 • Alla raster sker utomhus i lägre åldrar.
 • Gå eller cykla till skolan när det är möjligt.
 • Eleven stannar hemma vid sjukdom och avvaktar två symtomfria dagar innan den kommer tillbaka till skolan.

Förskolor

Eftersom våra förskolor varierar i behov, storlek samt hur lokaler är utformade så varierar även möjligheterna till anpassningar. Medarbetarna under ledning av rektor på varje förskola gör allt de kan för att minimera risken för smittspridning. Det som är gemensamt för alla förskolor beskrivs nedan.

 • Skyltar finns uppsatta som uppmanar vuxna att hålla tvåmetersregeln så ofta det går.
 • Föräldrar erbjuds att även kunna delta digitalt på möten, alternativt utomhus om lämpligt.
 • Handdesinfektion i entré om möjligt i entré samt finns skyltar finns uppsatta om handtvätt.
 • Riktlinjer finns uppsatta om max antal familjer i taget i hallen.
 • Vårdnadshavare använder inte förskolans toaletter.
 • Man går den kortaste vägen till sin avdelning och undviker att gå genom förskolans lokaler.
 • I möjligaste mån sker hämtning och lämning utomhus.
 • Undervisning bedrivs utomhus så mycket som möjligt.
 • Begränsa resor med lokaltrafik till aktiviteter.
 • Handtag och toaletter torkas regelbundet samt borden torkas innan måltid.
 • Mellanmål äts ute så ofta det går.
 • Eleven stannar hemma vid sjukdom och avvaktar två symtomfria dagar innan den kommer tillbaka till skolan.

Skolstarten för gymnasieskolorna Länk till annan webbplats.

Barn och utbildning Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Arbetsmarknad och Näringsliv

Vi kommer under hösten arbeta med Återstart Värmdö och fokusera på den lokala tillväxten. Vi fortsätter med information om de regler, stöd och åtgärder som finns för företag att få. Vi erbjuder FöretagsLOTS för att stötta företag som vill etablera och expandera i Värmdö. Inom hotell- och restaurang finns möjlighet att få stöd och rådgivning för corona-anpassning.

Kom ihåg att stödja det lokala näringslivet – handla lokalt och boka inte av utan boka om.


Värmdö hjälper företag Länk till annan webbplats.


Komvux

Komvux Värmdö kommer under hösten att fortsätta med distansutbildning. Komvux lokaler kommer att vara öppna och vissa utbildningsinsatser kommer att genomföras i mindre grupper. De elever som antas till/under höstterminen kommer att få information om hur utbildningen kommer att genomföras och vilka möjligheter det kommer att finnas för att deltagande vid fysiska lektioner.


Komvux Värmdö Länk till annan webbplats.


Vård och omsorg

Vård och omsorg fortsätter sitt arbete med att ha besöksförbud inomhus på särskilt boende, utbildar Corona-ombud samt utbildning i hygien för all personal. Vi är strikta med att hålla avstånd och använda skyddsutrustning i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi öppnar vissa verksamheter som har hållit stängd men med särskilda rutiner för att minska risken för smitta. Det finns utrustning till alla enheter. I dagsläget har vi ingen smittad eller misstänkt smittad inom verksamheterna. Statistik rapporteras dagligen angående smittade eller misstänkt smittade för att snabbt kunna vidta åtgärder vid behov.

Värmdo hjälper Länk till annan webbplats.


Samhällsbyggnad

Utifrån Folkmyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och att skydda våra äldre har vi valt att göra så få kundbesök som möjligt. Detta innebär bland annat att vi inte gör några vattenmätarbyten just nu.


Kulturskola, idrottsanläggningar, Ung i Värmdö/mötesplatser

Förutom att vi hjälper företag med förlängd betalningstid så gäller även detta föreningar som påverkas negativt av Corona.

I övrigt så kommer verksamhet inom kultur och fritid att vara öppna, men följer rekommendationerna från folkhälsomyndigheten.


Värmdö kulturskola

 • Hämtning och lämning sker utomhus
 • Tvätta händerna innan din lektion
 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk

Corona fortsätter att påverka oss även under detta läsår, men vi är glada att kunna hålla igång ungefär som vanligt, det är viktigt att barn och unga får fortsätta med sitt kulturutövande. För att minska smittspridning följer vi självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det här gäller hos oss:

Kom bara till oss om du känner dig helt frisk. Detsamma gäller också våra lärare. Hämtning och lämning sker utomhus. Innan lektionen ombeds alla att tvätta händerna. Vi håller avstånd på lektionerna och vi vädrar mellan passen. Vi har också extra städning av utsatta ytor och har anpassat gruppstorlekar efter lokalerna. En del grupper kommer vara utomhus när det är möjligt.

Öppet hus 29 augusti

Öppet hus i Kulturskolan lördagen den 29 augusti klockan 10:00-14:00. Vi ses i Musikens Hus och i Gustavsbergs Centrum. Här kan du få veta mer om vårt utbud, träffa kulturskolans lärare och anmäl dig till höstens kurser.

Övrigt

Kollektivtrafiken: För den allmänna kollektivtrafiken ansvarar trafikförvaltningen där bland annat SL och Waxholmsbolaget ingår.

SL - Corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Waxholmsbolaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som kan att välja att gå, cykla eller köra bil i stället så att det inte blir så trångt för de som behöver åka kollektivt.