Vårt Smartare Värmdö - välfärd på ett nytt sätt för att klara framtiden.

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I takt med att vi blir fler äldre och färre i arbetsför ålder, och därmed får mindre skatteintäkter till Värmdö kommun måste vi tänka nytt. Färre måste kunna göra mer för fler utan att tumma på servicen till dig som kommuninvånare och företagare.​ Vi måste arbeta smartare, tillsammans, för att skapa bästa möjliga värde för varje skattekrona. Därför satsar vi nu på att bygga Vårt Smartare Värmdö med målsättning att skapa stolta och nöjda medborgare genom motiverade och sunda medarbetare.

Satsningen bygger på att vi kraftsamlar kommunens innovations-, digitaliserings- och utvecklingsinsatser. Vi ska arbeta smartare, investera smartare och nyttja våra egna och våra medarbetares förmågor smartare. Genom satsningen räknar vi med att frigöra resurser och framtidssäkra kommunen. Vi har därför valt att investera i ”Vårt Smartare Värmdö”, en satsning som har som målsättning att skapa stolta och nöjda medborgare genom motiverade och sunda medarbetare. I arbetet kommer vi effektivt balansera mellan vår vardagliga verksamhet och arbetet mot vår framtida utveckling. För att kunna genomföra de insatser som krävs för att nå målen behöver kommunens samtliga verksamheter gemensamt förflyttas, vi skapar ett nytt sätt att driva kommun på. Resan är minst lika viktig som målet eftersom lärande, utveckling, innovation och kontinuerliga förbättringar bli en naturlig del av kommunens medarbetare.

Vi kommer arbeta med flera fokusområden, bl.a. medborgare och företag samt verksamhet och medarbetare. Det är väldigt viktigt för oss att säkerställa att de effekter vi skapar återinvesteras och ger möjlighet till ytterligare förbättringar. Då kan vi säkra värdet för varje skattekrona och hushålla med våra resurser.

Nu är vi i uppstartsfasen och arbetet är i full gång, vi jämför vårt arbete med att bygga ett nytt bostadsområde. Vi måste ha markarbete och infrastruktur på plats innan vi bygger klart husen och flyttar in. Men det innebär inte att vi inte jobbar på, för det gör vi! Vi har redan kommit igång och testar bl.a. digitala lösningar i våra verksamheter och vi har samlat kompetenser och resurser i vår nyetablerade HUB för Vårt Smartare Värmdö samt inte minst, vår Academy för ett smartare Värmdö som en viktig energi- och kompetensinjektion i vårt viktiga arbete med att framtidssäkra kommunen. Vår nystartade Academy syftar till att hjälpa våra ledare att dra det tunga lasset med att utforska det möjliga och förverkliga det extraordinära. Helt enkelt, att hjälpa dem att bli smartare och starkare i att driva våra viktiga förändringar. Vi kan nämligen inte planera oss in i framtiden, vi måste göra! Och för att göra det, måste våra nyckelspelare få träning.

Vi kan inte med öppna ögon fortsätta arbeta som vi har gjort hittills när vi vet vilken demografisk förändring som vi går emot, där allt färre kommer att försörja fler. Därför vill vi investera i ett förändrat arbetssätt och förhållningssätt. På så sätt kan vi säkra framtidens välfärd och få ut bästa möjliga värde för varje skattekrona” säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsen ordförande.

Cecilia Lejon är kommundirektör och är tydlig med vad som krävs:

Vi ska utveckla ett nytt sätt att driva kommun på och det gör vi i många små steg. Ledordet för oss är tillsammans, vi har därför målet att skapa stolta och nöjda medborgare genom motiverade och sunda medarbetare. Vi kommer arbeta med och på nya sätt i alla delar av verksamheten, det kräver också att vi utvecklas i alla verksamheter. Det är inte ett arbete som tar paus utan vi kommer arbeta kontinuerligt och lära, utveckla och förbättra under hela resan. Men detta innebär ju inte att vi kan pausa vår vardagliga verksamhet utan utvecklingen sker parallellt. Vi har vad som krävs, nu gör vi verkstad!”

Följ gärna vår resa framåt och läs mer om pågående och kommande insatser på www.smartarevarmdo.se Länk till annan webbplats..

Vill du läsa mer om vår Academy, klicka här Länk till annan webbplats.