Vi avslutar veckan med Holmviksskogen och Haghulta förskolor

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kolla in filmen här!

Holmviksskogens förskola är belägen i ett radhusområde i östra Gustavsberg, med naturen och skogen nära tillhands. Haghulta förskola ligger naturskönt i Stockholms skärgård på Värmdö.

Vi arbetar projektinriktat i vår utbildning där vi utgår från barns intressen och erfarenheter. Med detta arbetssätt får vi ett ämnesöverskridande innehåll med många olika språk, uttrycksmöjligheter. I vår värdegrund ingår att alla som deltar i förskolans utbildning tar ansvar, får inflytande och gör sig delaktig. Förskolan skall genomsyras av glädje, lust och engagemang i en lärorik miljö. Vi ser till alla människors lika värde och ser allas olikheter som en tillgång.

Ta någon minut och njut av filmen från förskolorna.