Vi ber er sätt på elen vid era LTA-stationer

Publicerad

frost på ett rör

Du som har en LTA-station (Lätt tryckavloppsanläggning), var vänlig och kontrollera att värmekablarna är påslagna.

Behåll elen till din LTA-anläggning på under vintern även om du inte vistas i fastigheten, annars riskerar du att få frysskador och vattenläckor som kan innebära extra kostnader och olägenheter för dig.

Under köldknäppen i början på december 2021 fick vi in många larm om problem med frysskador på sin anläggning.

Därför vill vi påminna dig om att sätta på elen och frostskydda dina vatten- och avloppstillbehör, för en trevligare jul- och nyårshelg.