Viktig information för dig som planerar att elda mer i vinter för din uppvärmning!

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Eldstäder såsom braskaminer och öppna spisar är endast till för trivseleldning. Se även viktiga fakta om vattentemperaturer och risk för legionellabakterier.

Förutom att det kan vara trivsamt att elda i sin öppna spis eller braskamin är de också ett komplement till uppvärmningen. Men en braskamin och en öppen spis i vardagsrummet är sällan anslutna till det centrala värmesystemet och är därför ett ineffektivt sätt att värma upp sin bostad på.

Omfattande eldning i den här typen av eldstäder kan dessutom orsaka problem för kringboende. Moderna braskaminer som säljs för trivseleldning kan ha en god verkningsgrad, det vill säga en stor del av vedens energiinnehåll omvandlas till värme, men de ger bara en strålningsvärme som svalnar fort.

Vad är trivseleldning och vem ansvarar för grannar som klagar på rök?

Det finns rättspraxis som definierat att trivseleldning innebär eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka.

Den som eldar med ved ansvarar för att minska utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen så långt det är rimligt.

Om grannar klagar på en grannes vedeldning kan Värmdös bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd ställa krav på åtgärder hos den enskilde fastighetsägaren för att begränsa störningarna från hens vedeldning. Kommunfullmäktige kan också fatta beslut som innebär att eldningen begränsas med föreskrifter i ett helt område. Dessa föreskrifter gäller lokalt i särskilt angivna områden, där förutsättningarna för vedeldning är svåra. Syftet med lokala begränsningar är att hindra olägenheter för människors hälsa.

Vill du komplettera ditt ordinarie uppvärmningssätt?

  • Välj en utsläppsfri uppvärmning för att bidra till en god luftkvalité i ditt område.
  • Du kan uppnå en utsläppsfri uppvärmning genom att till exempel installera en luft/luftvärmepump.
  • Om du vill elda för hela husets värmebehov behöver du ha bästa möjliga teknik installerad, som till exempel en pellets- eller vedpanna med ackumulatortank. Detta för att kunna elda på ett effektivt och miljömässigt sätt.

Vattentemperatur och legionellabakterier

Sätt inte ned temperaturen på varmvattnet för att du kanske vill spara på värmekostnaderna. Temperaturen på tappledningsvattnet i varmvattenvattenberedare och i tappvattenledningarna ut från värmecentralen behöver vara minst 60 grader Celsius (gärna ännu mer) för att minska risken för legionellabakterier i tappvattensystemet. VVC-returen i värmecentralen bör vara minst 50 grader Celsius. VVC står för varmvattencirkulation.

För mer information om förebyggande åtgärder för att minska risken för legionellabakterier i sitt tappvatten och om legionellainfektion och hur den smittar, se Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..


Eldning inomhus - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Eldning i och installation av villapanna - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Eldstad och braskamin - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.


Mer om legionärssjuka på 1177 Länk till annan webbplats.


Mer om bakteriens uppkomst - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.