Viktigt med kommunens upphandlingar

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun handlar varor och tjänster för cirka 1,2 miljarder varje år. Det är därför av stor vikt att kommunens upphandlingar går rätt till och att vi nyttjar befintlig konkurrens på ett bra sätt. För att Värmdös lokala företag ska få bra möjligheter att delta i offentliga upphandlingar arrangerade Värmdö kommun en företagsfrukost med fokus på inköp och upphandling.

Vår önskan med våra frukostträffar är att skapa ökad kunskap, denna frukostträff med temat upphandling är en möjlighet för vårt lokala näringsliv att få ta del av offentliga upphandlingar för nya affärsmöjligheter, säger Ulla Rådling, Näringslivschef.

Att skapa dialog med kommunens företag är av största vikt för att vi ska kunna få in många och konkurrenskraftiga anbud i kommunens upphandlingar. Vi arbetar aktivt för att anpassa våra upphandlingar så att det ska vara möjligt för mindre och lokala leverantörer att lämna anbud och kunna tävla om de kommunala kontrakten, säger Värmdö kommuns upphandlingschef Viktor Morawski.

Med på träffen vara bland annat Mats Alderbrant, Marknads- och försäljningschef på Artipelag, som betonar vikten kring upphandlingar av konferensanläggningar.

Mats Alderbrant säger:

Det är viktigt i en upphandling av denna typ att ta hänsyn till vad man får för pengarna. Det måste bli en bra affär för båda parter. För en leverantör av dessa tjänster finns i många fall kapacitetsbegränsningar då en anläggning endast kan ta emot ett visst antal besökare. Därav kan det vara klokt att dela upp en sådan här upphandling i flera delar, att ha olika typer av anläggningar som lämpar sig till olika typer av konferenser, säger Mats Alderbrant

Det är betydande att se över de kriterier som ställs i samband med upphandlingen så de inte blir alltför omfattande och krångliga. Miljöaspekten är en viktig del men att ställa krav på olika miljöcertifieringar kan vara dumt då det ofta är väldigt kostsamt för anläggningarna att få dessa och även förenat med en årsavgift. Risken blir då att de mindre anläggningar inte ges möjlighet att delta i upphandlingen.

Mats tycker att det är positivt att kommunen går ut med en upphandling av konferensanläggningar. Genom sina många år inom branschen på Värmdö vet han att anläggningarna i Värmdö efterfrågar det.

Vi vet att många upplever offentlig upphandling som krångligt det vill vi ändra på. Därför är dessa tillfällen då vi möter vårt lokala näringsliv så viktiga för oss som kommun, avslutar Ulla Rådling, Näringslivschef.