Vill du utveckla ditt ledarskap, göra skillnad och bli en behörig lärare?

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Teach for Sweden är ett ledarskapsprogram för dig som vill utveckla dig själv och ta nästa steg i din karriär – och som drömmer att leda, motivera och utveckla människor på ett sätt som gör avtryck i deras liv för alltid.

Teach for Sweden är ett ledarskapsprogram för dig som vill utveckla dig själv och ta nästa steg i din karriär – och som drömmer att leda, motivera och utveckla människor på ett sätt som gör avtryck i deras liv för alltid.

Under två år kommer du att arbeta med högstadieklasser som behöver möta ledare som kan tända gnistan och göra skillnad. Du arbetar som ordinarie lärare, får full lön, löpande personlig ledarutveckling samt mentorskapsutbyte med andra ledare. Genom hela programmet har du kontakt med en ledarutvecklare som handleder och utmanar dig i din utveckling både som ledare och lärare.

Efter programmet är du behörig lärare – men du har också erfarenheten att motivera och utveckla en grupp människor som kommer att minnas dig för resten av sina liv.

Om Teach for Sweden

Teach for Swedens 2-åriga ledarskapsprogram leder till lärarexamen för akademiker. Teach for Sweden agerar som en knutpunkt mellan olika parter för att samla insatserna mot ett gemensamt mål – en likvärdig skola där alla barn har lika förutsättningar.

Värmdö kommun har redan en programdeltagare anställd på en skola från ledarskapsprogrammet. Mats Lundström, skolchef, berättar om sin förväntan på samarbetet:

Värmdö kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi strävar efter att bredda rekryteringen och att få in personal med olika bakgrund i skolan. Det upplägg som Teach for Sweden erbjuder passar bra med Värmdö kommuns rekryteringsstrategi”

Läs mer och ansök här: http://www.teachforsweden.se/länk till annan webbplats