Vi vänder frånvaro till närvaro

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Rapport om skolfrånvaro visar positiva resultat; frånvaron fortsätter att sjunka.

Den senaste frånvarostatistiken i Värmdös skolor visar att antal elever med 15 procents frånvaro fortsätter att sjunka. Utbildningskontoret, som tagit hjälp av en närvaroexpert för att arbeta kring hantering av elever med 80 procents frånvaro eller högre, har också givit positivt resultat och frånvaron har sjunkit jämfört med vårterminen 2022.

Utbildningskontoret rapporterar också en ökad medvetenhet i hela skolorganisationen om vikten av det närvarofrämjande arbetet. Systematiskt kvalitetsarbete och kommunövergripande rutiner vid frånvaro är också delar av framgångsreceptet.

Trenden går åt rätt håll med ökad närvaro, samtidigt som vi ser att skolornas resultat förbättras. Vi vet att god närvaro och gott resultat hör ihop. Vi är dock inte nöjda utan fortsätter att jobba vidare för en skola med hög närvaro med fokus på trygghet och lärande och med höga förväntningar på alla elever. Vi vill ge alla våra unga förutsättningar för ett gott liv och all forskning visar att fullföljd skolgång med behörighet till gymnasieskolan är bästa grunden för goda livschanser, säger Amie Kronblad (L) kommunalråd, ordförande grundskolenämnden.

Samtidigt som siffrorna går åt rätt håll, är man också medveten om den stora risk för mörkertal som finns när man studerar frånvarostatistik. Utbildning och ett utökat stöd kring närvarofrågor till verksamheterna har därför spelat en central roll i det omgripande arbetet kring en mer medveten rapportering och hantering av frågan.

Vi ser nu effekterna av det systematiska arbete som skolorna tillsammans med kontorets centrala funktioner bedrivit med fokus på ökat närvaro. Det är ett arbete som kräver långsiktighet, ihärdighet och en del lösningar utanför ramarna. Med hjälp av vår närvaroexpert tillför vi verksamheterna ökad kompetens och utvidgar våra strategier för att möta varje elev utifrån sina unika behov och förutsättningar. Vår målsättning är tydlig, alla elever ska fullfölja sin utbildning och gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet, säger Carmen Blom, chef utbildningskontoret.

Läs mer om rapporten här: Möten, handlingar och protokoll - Möten - Grundskolenämnden (2023-02-15) (360online.com) Länk till annan webbplats.