Webbinarier om dricksvattenförsörjning, skärgård och sjömat

Publicerad

Dekorationsbild på bubblor i vatten

Webbinarierna är en samverkan mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Värmdö kommun och dagens webbinarie handlar om dricksvattenförsörjning i bristområden.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, vi klarar bara några dagar utan vatten och vattnets innehåll påverkar hur vi mår. I Värmdö kommun är det många som får sitt vatten ur egen eller gemensam brunn och är beroende av dricksvatten av god kvalitet och kvantitet, samtidigt finns idag ett allt större tryck på ökat boende i Värmdö och andra kustkommuner med begränsade grundvattentillgångar.

Hör Bo Olofsson från KTH och Malin Welander från Värmdö kommun ger en nulägesbeskrivning om vad vi vet idag utifrån forskningen med tonvikt på förhållandena i Värmdö kommun.

Webbinariet hålls idag 12-12.50.

Övriga webbinarier på ämnena skärgården och sjömat kommer att hållas den 15:e och 22:a september.

Ta del av dagens webbinarie och läs mer om kommande webbinarier:

https://www.varmdo.se/kthvarmdo2021 Länk till annan webbplats.