Ytterligare anpassningar i våra verksamheter

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Utifrån de nya allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har beslutat om så anpassar vi flera av våra verksamheter ytterligare.

  • Biblioteket i Runda huset, Gustavsberg, begränsar antalet besökare till max 20 personer. Övriga bibliotek kommer att begränsa antalet besökare, information om antal och form finns på bibliotekets hemsida. Flera av bibliotekens fysiska mötesaktiviteter ställs in.
  • Gustavsbergs konsthall begränsar antalet besökare till max 20 personer
  • Gustavsbergsbadet stänger höstlovets sista dagar, öppnar åter måndag 2 november
  • Vi begränsar antalet besökare ytterligare i kommunhusets entré, max 20 personer
  • Allmänhetens åkning på uterinken begränsas till 50 personer samtidigt
  • Besök på äldreboenden: de anhöriga visar stor respekt för situationen och värnar om de äldre. Vi fortsätter att be om att bli informerade inför besök samt hänvisar till rekommendationer om symtom och distansering.

Utöver det så ställer vi in flera planerade utbildningsinsatser som vi bedömer inte går att genomföra digitalt. Vårt mål är att försöka ställa om innan vi ställer in. I övrigt fortgår våra verksamheter med nödvändiga och individuella anpassningar.

Ta hand om varandra och andra, nyttja vår fina natur och ta del av alla de utomhusaktiviteter som finns tillgängliga utifrån de rekommendationer om distansering som finns – besök våra utegym, utställningen i Fotoparken och spår och leder i kommunen.