Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

10 december 2018

10 december informationsmöte om Farstaviken

Välkommen på informationsmöte om utredning av dag- och lakvatten från Ekobacken till Farstaviken.

Företrädare för kommunen informerar om hur man i samverkan med verksamhetsutövare arbetar med att kartlägga dag- och lakvatten samt utreder möjliga åtgärder på kort och lång sikt.

 

Tid: Måndag den 10 december kl 17-19

Plats: Värmdösalen, Kommunhuset

 

Dagordning för mötet är:

Inledning

Lars-Erik Alversjö, ordf i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

Allmän orientering om pågående utredningar

Lars Fladvad, tf sektorchef

 

Kartläggning av dagvattenförhållanden

VA-avdelningen

 

Verksamhetsutövarnas utredningar

Representanter för Villeroy & Boch samt JM

 

Kommunens tillsynsarbete

Bygg och miljöavdelningen

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument