Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

20 juni 2017

950 000 kronor till Värmdös kulturskola

Värmdö kommun har beviljats 950 000 kr i statsbidrag från Kulturrådet till musik- och kulturskoleverksamhet för läsåret 2017/2018.


Värmdö kommuns Kulturskola vill med det beviljade bidraget ge barn och unga med funktionsnedsättningar möjlighet att delta i verksamheten samt starta nya inriktningar och kurser.

Kulturskolan vill också fortsätta verksamheten för ensamkommande flyktingungdomar samt prova-på-verksamhet för att fler unga ska kunna ta del av kulturskolans utbud.

Kulturrådet fördelar cirka 97 miljoner kronor till 200 kommuner för musik-och kulturskoleverksamhet. Kulturrådet har prioriterat verksamheter som riktar sig till nya målgrupper som musik- och kulturskolorna inte når idag. Men även verksamheter där medlen syftar till att öka jämlikheten inom musik- och kulturskolan har prioriterats.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar