Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

02 oktober 2018

Anhörig till missbrukare? Välkommen till vår anhöriggrupp!

Händer gör hjärta

Är du vuxen närstående till någon som missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel? Träffa andra i liknande situation och bredda dina kunskaper.

Du som delta kan vara familjemedlem, vän eller anhörig. Du kan även ha vuxit upp med missbruk i familjen.

Som deltagare får du träffa andra som befinner sig i en liknande situation som du. I gruppen varvar vi föreläsningar med samtal och du får bredda dina kunskaper kring beroende och medberoende. Vi tittar även närmre på familjen och de familjeroller som kan uppkomma där det finns missbruk.Vi lägger fokus på din situation och dina behov som anhörig.

Genom att delta i en grupp kan man skapa möjlighet till förändring, lära sig sätta gränser och se sina egna behov.

Tid och plats

Gruppen träffas 8 torsdagar i rad med start torsdag den 18 oktober 2018 på Skärgårdsvägen 7, plan 3. Vid varje tillfälle hålls mötet klockan 16:30 - 19:00.

Vill du anmäla dig till gruppen eller veta mer?

Kontakta gruppledarna för mer information:

Rose-Marie Johansson, kurator/anhörigstöd - 08-570 476 03, rose-marie.johansson@varmdo.se

Johan Deutgen, kurator - 08-570 476 63, johan.deutgen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar