Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

18 maj 2018

Bräddledning till Hemmesta träsk stängs

Tekniska nämnden har beslutat att stänga bräddledningen till Hemmesta träsk. Ledningen stängs av senast under måndag 21 maj.

En enig nämnd tog torsdag 17 maj beslut om att stänga bräddledningen. Orsaken till stängningen är att undvika bräddning till Hemmesta träsk.

Konsekvenserna som stängningen av bräddledningen kan medföra är att vi vid höga flöden eller vid tekniska problem måste brädda vid andra pumpstationer. Vinsterna med stängningen av bräddledningen i Hemmesta träsk anses dock vara övervägande.

Vad är bräddning och varför bräddar vi?

En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten.

Anledningen till utsläppet är att avloppsledningarna kan svämma över på grund av ett stopp, för stor volym, driftsproblem med pumpar, kraftigt regn eller andra problem som överbelastar ledningens kapacitet.

Det innebär helt enkelt att om vi inte släpper ut avloppsvattnet kommer det att tränga upp i hushållens golvbrunnar och svämma över inomhus. Även brunnar på gatan svämmar över.

Vi tar denna typ av driftstörning på fullaste allvar. Bräddning sker enbart i nödsituation och skapar tyvärr alltid följdkonsekvenser som vi vill undvika. Vi arbetar kontinuerligt för att hitta förbättringsåtgärder för våra anläggningar ytterligare. Vi skall göra vårt yttersta för minimera framtida utsläpp.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar