Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

13 juni 2017

Bräddning och provtagning Ålstäket

Problem vid Ålstäkets pumpstation resulterade i att vi bräddade under måndagskvällen 12 juni. Stationen är nu i drift igen.

En bräddning är en nödåtgärd och vi bräddar för att avloppsvattnet inte ska tränga upp i golvbrunnar och orsaka översvämning inomhus. Vi arbetar fortsatt för att minimera utsläpp som kan orsaka föroreningar och påverkan på vår miljö. Vi har tagit badvattenprover och återkommer med resultaten. 

Provtagning visar på tjänlig badvattenkvalitet

Proverna som togs i onsdags 14 juni efter bräddningen i måndagskväll 12 juni visar på att vattnet är tjänligt. Därmed häver vi nu rekommendationen att inte bada vid Ålstäket i Torsbyfjärden. Ytterligare prover visade i måndags 19 juni på tjänlig badvattenkvalitet.

Vad hände i pumpstationen vid Ålstäket 12 juni?

Ett blixtnedslag påverkade styrsystemet för pumpstationen och orsakade driftstoppet. Stationen kom i drift igen under måndagskvällen 12 juni.

Hur gör vi för att det inte ska hända igen?

Det vi gör i det korta perspektivet är att manuellt rondera anläggningen och kontrollköra drift- och övervakningsutrustningen. Den aktuella pumpstationen är dimensionerad för den framtida planerade expansionen av avloppsnätet.

Vi tar denna typ av driftstörning på fullaste allvar. Bräddning sker enbart i nödsituation och skapar tyvärr alltid följdkonsekvenser som vi vill undvika. Vi arbetar kontinuerligt för att hitta förbättringsåtgärder för våra anläggningar.

Läs mer om bräddning >>

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument