Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

16 augusti 2019

Dagens manifestation

Vi har fått frågor på hur vi ser på dagens manifestation. Även om Värmdö kommun inte är en av arrangörerna så ser vi att intentionen med manifestationen är att lyfta fram värderingar som ligger i linje med det arbete vi gör.

Vårt trygghetsskapande arbete pågår ständigt och syftar till ett Värmdö som står för öppenhet, inkludering, jämställdhet och tolerans. De senaste tidens händelser på Värmdö har för många satt tryggheten och säkerheten i fokus och vi arbetar nära polisen för att ta del av det faktabaserade underlag som framkommer i de utredningar som ännu pågår. Det finns i nuläget inget som tyder på att någon av senaste tidens händelser har motiv som kan kopplas till politiska eller ideologiska värderingar eller strömningar. Mätningar visar att Värmdöborna generellt är trygga och polisens statistik visar att Värmdö är en säker plats att leva, verka och bo på. Det arbetar vi för att ytterligare stärka.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument