Det är nu vi väljer hur framtiden ska se ut

Publicerad

De senaste åtta veckorna har Värmdö, Sverige och resten av världen ställts inför en utmaning som vi inte sett i modern tid. Många har förlorat nära och kära och ännu fler har varit sjuka. Våra tankar är med alla er.

Coronaviruset har medfört att skolungdomar studerar på distans och att studentfiranden och skolavslutningar ställs in eller görs om. Idrottsläger och festivaler skjuts på framtiden och mösspåtagningar och konfirmationer blir digitala. Arbetstagare jobbar hemifrån och företag går i konkurs. Näringslivet har både fått hårda smällar och uppsving, beroende på vilken bransch de befinner sig i. Och vi har sett våra kollegor inom vården göra heroiska insatser för våra medborgare.

Gemensamt ansvar

Värmdö kommun har, sedan dag 1, arbetat proaktivt för att minimera konsekvenserna av smittspridningen, både för medborgare, företagare och medarbetare. Vi har fattat beslut och vidtagit åtgärder i syfte att fortsätta klara av att leverera välfärd och samhällsservice i en tid då mycket tid och kraft går åt till att värna om riskgrupper.

De ställningstagande vi har gjort har till del lett fram till minskade öppettider, pausande verksamheter och nya sätt att mötas. Vi är väl medvetna om att detta är ställningstagande som på olika sätt påverkar oss alla. Vår förhoppning och ambition med ställningstagandena är att dessa på kort sikt har bidragit till skydd för riskgrupper och på lång sikt ska bidra till utvecklad samhällsservice.

I vår roll som offentlig aktör har vi ett extra ansvar att verka för att nationella expertmyndigheters rekommendationer efterlevs samtidigt som vi har en viktig roll i att påvisa och verka för att vår, Värmdös, verklighet uppmärksammas och tar plats i de beslut som berör oss alla på nationell, regional och lokalnivå. Därför har vi arbetat aktivt i våra dialoger med företrädare för beslutande organ utanför vår egen kommungräns.

Kartläggning av covid-19 på SÄBO

I veckan presenterades en kartläggning av covid-19 spridning på särskilda boenden för äldre/SÄBO i Stockholmsregionen. Det första fallet på ett SÄBO konstaterades den 6 mars. En vecka senare införde vi besöksförbud på våra boenden i Värmdö och kort därefter kom en rekommendation på nationell nivå.

Av de 227 som svarat har 123 bekräftad smitta och 104 utan bekräftad smitta. Enligt smittskydd Stockholm går det inte att dra några direkta slutsatser om skillnader mellan boenden med smitta och boenden utan smitta. Men det som är en direkt slutsats av enkäten är att de flesta SÄBO i regionen, kanske i hela landet, inte är byggda för att hantera pandemier eftersom det är svårt att isolera smittade. Enkäten visar också att lokalernas utformning tillsammans med brukarnas förutsättningar att ta emot information försvårar arbetet och möjligheten att följa socialstyrelsens basala hygienrutiner.

För oss är detta en verklighet. Det är så det ser ut även i Värmdö. Många av de åtgärder vi har vidtagit under pandemin har syftat till att kompensera detta faktum. Vi är väldigt glada och tacksamma för det engagemang som medarbetare och värmdöbor har visat för att stötta och bidra i detta arbete. Det stärker oss i vår tes att Värmdö både vill och kan.

Nu fortsätter vi hjälpas åt

Det är inte över än. Hur gärna vi än önskar så blir det tydligare och tydligare att vi kommer att vara kvar i pandemin under en längre period. För oss, likt andra, sätter detta uthållighet och ork på prov. Det är nu vi väljer hur vi vill att vårt samhälle ska se ut efter den här krisen. Det är de val vi gör nu och framåt som för lång tid kommer att påverka hur vi tar oss vidare och framåt, när samhället ska starta upp igen och vi i den mån det går ska återgå till det normala. För mycket kommer att ha ändrats. Vi kommer ha hittat nya sätt att förhålla oss till vår omvärld, våra rutiner, vårt resande, våra möten och varandra. Och det är inte över än.

Vi vill med dessa rader rikta vårt varmaste tack till alla Värmdöbor och till vår egen förvaltning. För att ni fortsätter följa myndigheternas rekommendationer, för att ni hjälper varandra i vardagen och för att ni håller i och håller ut. Det är viktigt. På riktigt.

 

Cecilia Lejon
Kommundirektör

 Deshira Flankör
Kommunstyrelsens ordförande