Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

26 september 2017

Dina matrester är värdefulla!

Visste du att dina matrester kan bli till bränsle för till exempel bussar, sopbilar och taxibilar? Av tio ton matrester produceras biogas som räcker till en personbil under ett helt år och biogödsel till 1 hektar åkermark. I Värmdö samlas det in 823 ton matavfall varje år. Nu ska vi bli ännu bättre!

De flesta värmdöbor kan sedan 2012 lämna sina bananskal, pizzarester, potatisskal och andra matrester till återvinning. 25 av Stockholms läns 26 kommuner erbjuder idag en separat matavfallsinsamling och idag samlar kommunerna gemensamt in drygt 50 000 ton matavfall. Trots det är de insamlade mängderna i länet fortfarande låga.

En miljon ton…

Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige. Det är energi som går upp i rök. Genom att sortera ut matavfallet kan energin tas omhand och bli till biogas, som i sin tur fungerar som bränsle för till exempel bussar, taxibilar och sopbilar. Biogas har lägre miljöpåverkan och släpper ut mindre koldioxid än bensin och diesel. I processen där matresterna blir till biogas bildas även biogödsel, som kan användas i jordbruken vid odling av ny mat. Knappt en fjärdedel av allt matavfall sorteras. Det nationella målet är att minst hälften av allt matavfall ska sorteras ut och tas omhand år 2018, och för att målet ska kunna nås behöver fler vara med och bidra. Därför genomför Stockholms läns kommuner nu en stor satsning som går ut på att informera om hur matavfallssortering fungerar, varför det är så viktigt och hur man själv kan komma igång.

Läs mer om matavfall i Värmdö kommun här

Kampanjen sorteramatresten.se

Kraftsamlingen består av kampanjen ”sorteramatresten.se” som informerar om hur man på ett enkelt sätt kan sätta igång att källsortera matavfall. Målet är att fler ska börja sortera ut sina matrester, vilket i sin tur kommer leda till minskade utsläpp av växthusgaser.

Kampanjen kommer att synas runt om i Stockholms län under vecka 39 och 40.

Den här veckan kan du också följa vår avfallsingenjör på Instagram @varmdokommun som berättar mer om både matavfall och kampanjen.

Läs mer om kampanjen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar