Efterlysning: underspända takstolar

Publicerad

Takstolar på byggnad

Känner du till byggnader i Värmdö kommun med underspänd takkonstruktion? Det kan finnas en risk att taket kollapsar. Därför söker Värmdö kommun nu tips på byggnader där konstruktionen används.

Kontakta oss om du äger/förvaltar, projekterar, har byggt/bygger, har arbetat i projekt med underspända limträtakstolar eller har andra frågor. Ange ärendets diarienummer BMK.2020.4066 vid kontakt med oss.

E-post: inspektor@varmdo.se

Bakgrund: Allvarlig takras i Kiruna

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige.

Uppmaningen från SHK till Sveriges byggnadsnämnder gäller generellt takkonstruktioner med limträbalkar av typ underspända takstolar eller underspända balkar. Denna typ av takkonstruktion kan finnas i idrottshallar, ridhus samt industribyggnader och avser inte enbart den specifika takkonstruktion som fanns i Kiruna.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver säkerställa följande:

  • Se till att en bedömning av takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på instabilitet, genomförs på aktuella byggnader.
  • Se till att det kontrolleras att byggnadens bärande struktur är utförd i enlighet med konstruktionsritningarna.
  • Se till att möjliga brottsmekanismer analyseras och att identifierade problem med instabilitet i konstruktionen åtgärdas.
  • Kontrollera att fastighetsägare och byggnadsförvaltare har rutiner för snöskottning av taken på aktuella byggnader.

Mer information från Boverket:

Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statens haverikommision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.