Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

12 oktober 2017

Ekedalskolan ska renoveras

Farstavikens skola/Ekedal kommer att renoveras och en ny skola ska byggas i Charlottendal. Det har kommunstyrelsen beslutat.

Farstavikens skola/Ekedal är i behov av renovering då bland annat fastigheternas tekniska system har uppnått sin tekniska livslängd. alternativa lösningar har utretts, och medborgardialoger och en enkätundersökning har genomförts. Totalt har fyra förslag diskuterats och det beslut som nu tagits är en kombination av förslagen.

- De gamla byggnaderna har stort kulturmiljövärde och det har alltid varit vår intention att bevara dem, om än i annan form. Vi är nu glada över att kunna meddela att vi kommer att fortsätta bedriva skolverksamhet i de anrika byggnaderna i Ekedal, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet innebär bland annat att de gamla byggnaderna på Ekedalstomten, förutom rektorsvillan, renoveras för att bli en skola med god lär- och undervisningsmiljö. Utformning av de renoverade lokalerna ska ske i samråd med pedagogerna. 

Komplexa byggnader

Farstavikens skola/Ekedal har en komplex skolmiljö med en samling byggnader uppförda mellan 1884 och 1968. Den så kallade rektorsvillans framtid kommer att utredas separat.

 - Att skapa moderna lärmiljöer för våra elever och samtidigt bli en attraktivare arbetsgivare för våra medarbetare är viktigt, säger Marie Bladholm (M), utbildningsnämndens ordförande. 

Bladholm menar att takten på tillväxten i kommunen kommer att ställa krav på fler skolor i både Gustavsberg och andra delar av Värmdö kommun. Intentionen är att den nya skolan som ska byggas i Charlottendal ska drivas i fristående regi. Målsättningen är att skolan ska vara i drift under 2020. 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar