En annorlunda sommar på Gustavsbergsbadet

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Pandemin har påverkat besöksantalet och förutsättningarna för att kunna bedriva verksamheten på Gustavsbergsbadet. Efter att intensivsimskolorna avslutats kommer därför badet att ha sommarstängt i fyra veckor och öppnar igen den 12 augusti.

I jämförelse med motsvarande period under 2019 så har besöksantalet gått ned med 50%. Gustavsbergsbadet är ett aktiebolag och utifrån de tillfälliga regler som simhallen följer för att minska smittspridning så är det omöjligt att nå intäktskraven.

Utöver sommarstängningen så har den dagliga verksamheten anpassats efter förutsättningarna. För att kunna hålla avstånd och minska antalet personer i lokalerna så har exempelvis deltagarantalet på träningspassen halverats och antalet pass har gått ner från tidigare 50 till cirka tolv per vecka.

Stor efterfrågan på simskola och bad

De som besöker badet nu är främst barnfamiljer med små barn. Under helgerna har äventyrsbadet vid flera tillfällen fått stänga för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska kunna följas.

Ett av Gustavsbergsbadets uppdrag är att främja simkunnighet. Därför genomförs alla simskolor enligt plan, och det har varit ovanligt stort intresse för simskola inför sommaren. Sammanlagt erbjuds 150 barn simskola efter midsommar, innan den fyra veckor långa stängningen.

Paus i träningen om du är född innan 1950

Av Gustavsbergsbadets dagliga besökare är en stor andel äldre och födda innan 1950. Eftersom de räknas som en riskgrupp så har deras årskort fryst eller pausats. De som ändå vill träna har dialog med badet.

Gustavsbergsbadets webbsida