Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

05 december 2017

En våldsfri vecka

Händer formar hjärta

Denna vecka uppmärksammar kommunen ”En vecka fri från våld” tillsammans med resten av landet. Bland annat kommer temat att vara huvudfokus på kommunens Instagram.

Vi uppmärksammar veckan för att lyfta upp frågan om våld och inspirera till genusförändrande och våldsförebyggande arbete.

Se kommunens flöde på Instagram

Vad händer under veckan?

Vi kommer att presentera de tjänster som vi erbjuder våra kommuninvånare - Gustavsbergs bibliotek kommer bland annat att göra en speciell skyltning med litteratur som berör ämnet.

På förskolorna runt om i kommunen läser man boken ”Liten och trygg" tillsammans. Till boken finns ett metodmaterial som förskolans personal kan använda i samtal med barnen.

Bakgrunden till initiativet

Sverige har via Regeringen fått en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

Regeringens sjätte jämställdhetsmål:

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.”

Vad gör kommunen mot våld?

Läs mer om våld i nära relationer

Läs mer om kommunens trygghets- och säkerhetsarbete

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar