Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

24 maj 2017

Fårskallar får miljöpris

Årets miljöbelöning går till ideell förening som håller delar av Runmarös landskap öppet med hjälp av får.

Miljöbelöningen för 2017 går till Fårskallarna, en ideell förening på Runmarö vars syfte är att hålla delar av Runmarös landskap öppet med hjälp av fårarbete och såg. Det gör man för att bevara den flora som finns på Runmarö.

Priset på 10 000 kronor ges ut för att för att stimulera engagemang i miljöfrågor i Värmdö kommun och delas ut av Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden årligen.

Motivering:

  • ”Runmarö har med sin kalkberggrund en unik flora där bl.a. vissa växter gynnas av bete. Genom Fårskallarnas ideella arbete kan delar av Runmarös hagar och ängar hållas öppna och de betesgynnade arternas biotoper behållas."

Nämnden har lagt särskild vikt på att Runmarös hagar och ängar hålls öppna vilket leder till att den lokala miljön bibehålls och den unika floran främjas och det är ”Fårskallarna” som med sitt ideella arbete bidrar till att öka mervärdet det ger vår fina kommun.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar