Felaktigt belopp på barnomsorgsfakturan

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vi vill uppmärksamma dig som har e-faktura på barnomsorgsavgiften att bankens sammanfattning visar felaktigt fakturabeloppet på 0 kr.

Det har uppmärksammats att bankernas sammanfattning över belopp på e-faktura gällande barnomsorgsavgiften från Värmdö kommun är felaktig. Sammanfattning hos bankerna visar 0kr, vilket är fel. Det korrekta beloppet finns i den bifogade fakturan, som syns om du öppnar e-fakturan.

Detta verkar enbart påverka e-fakturor och inte autogiro.

Hur gör jag?

Öppna den bifogade fakturan så visas rätt belopp. Korrigera sedan till rätt belopp innan godkännande och betalning. Om du redan godkänt betalning på 0 kr så kontakta din bank om hur du kan betala fakturan med rätt belopp. Påminnelser kommer att skickas om betalning uteblir.

Illustration över en faktura från Värmdö kommun som visar belopp 520kr. Bredvid en sammanfattning hos en bank som visar 0kr