Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Foderbrist på Värmdö – hjälp kommunens djurägare

Värmen och det torra vädret i länet har gjort att det råder akut brist på foder för betande djur. Därför uppmanar Länsstyrelsen alla markägare som inte har egna djur, privatpersoner, bolag och kommuner att erbjuda djurhållare för foder och bete.

Vi håller just nu på att inventera den mark som ägs av kommun för att hitta eventuella områden som inte är utarrenderade och som skulle kunna användas till betesdjur. Vi kontaktar även större markägare för att se över markområden som kan vara aktuella.

Har du mark som skulle kunna användas eller behöver du mark till dina djur?


För att hjälpa djurägare att hitta betesmark och foder till sina djur uppmanar vi dig som markägare att höra av dig till oss. Kan du upprätta betesmark eller har du gräsytor där djurägare kan få komma och ta hand om gräset. Vi förmedlar vidare dina kontaktuppgifter till de djurägare som hör av sig.

Är du markägare och har mark som skulle kunna användas? Eller har du djur och behöver mark?

Kontakta oss på 08-570 470 00 så hjälper vi er att komma i kontakt med varandra.

Kommunens gröna ytor

Även den mark som ägs av kommunen förmedlas genom att du som djurägare kontaktar oss.

Generellt gäller då följande;

  • Djurägaren skördar gräset själv utan att få betalt.
  • Gräset får endast användas till de egna djuren och får inte säljas.
  • När gräset har skördats ska det tas bort omgående.
  • Arbetet ska utföras så att det inte orsakar mer störning än för ev. kringboende.

Gräs skördas inte på dessa ytor i vanliga fall. Därför kan Värmdö kommun inte ta ansvar för gräsets näringsinnehåll, eller att ytan är fri från skräp. Djurägaren behöver själv bedöma lämpligheten i att skörda gräset som djurfoder.

Läs mer om foderbristen på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar