Förskolor och skolor hålls fortsatt öppna, men stängning kan bli aktuell

Publicerad

Riksdagen har beslutat om att ge regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor på nationell nivå kopplat till spridningen av Coronavirus.

I dagsläget har regeringen meddelat att någon stängning inte är aktuell baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Förskolor och skolor är fortsatt öppna
 • Om regeringen beslutar att stänga så ska undervisningen i skolan fortsätta att bedrivas genom distansundervisning
 • Omsorg i förskola och fritidshem kommer i så fall erbjudas till vissa vårdnadshavare med samhällsviktiga jobb
 • Om man har ett sådant jobb så finns mer information om vad som krävs i den fortsatta texten nedan.

Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande:

 1. ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället,
 2. verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

De samhällssektorer som avses är:

 1. energiförsörjning,
 2. finansiella tjänster,
 3. handel och industri,
 4. hälso- och sjukvård samt omsorg,
 5. information och kommunikation,
 6. kommunalteknisk försörjning,
 7. livsmedel,
 8. militärt försvar,
 9. offentlig förvaltning,
 10. skydd och säkerhet,
 11. socialförsäkringar, och
 12. transporter.

Om regeringen beslutar att stänga förskolor och skolor gäller följande för dig som vårdnadshavare med barn placerade i kommunal förskola eller skola:

 1. Om du arbetar inom ett yrke som sorterar under samhällsviktig verksamhet och behöver omsorg på förskola och/eller fritidshem på grund av att din arbetsgivare behöver dig i verksamheten kontaktar du din arbetsgivare för att få ett intyg som styrker ditt behov av omsorg.
 2. Kontakta förskolan eller skolan och meddela att du har behov av omsorg och att du kontaktat din arbetsgivare för att få ett intyg som styrker ditt behov av omsorg.
 3. När du uppvisat intyget som styrker ditt behov av omsorg tillgodoser verksamheten ditt behov.

Områdesindelning

Värmdö kommun erbjuder omsorg enligt följande områdesindelning:

Gustavsberg

Förskola

Skola

Farstaborgs förskola

Lugnets förskola

Solbackens förskola

Ösbyskolan

Ingarö

Förskola

Skola

Fågelviks förskola

Brunns skola

Värmdölandet

Förskola

Skola

Torshälls förskola

Haghulta förskola

Hemmestaskolan

Djurö/Stavsnäs/Skärgården

Förskola

Skola

Talldungens förskola

Djurö skola


Fristående verksamheter

Om regeringen beslutar att stänga förskolor och skolor gäller följande för dig som vårdnadshavare med barn placerade i fristående förskola eller skola:

 1. Om du arbetar inom ett yrke som sorterar under samhällsviktig verksamhet och behöver omsorg på förskola och/eller fritidshem på grund av att din arbetsgivare behöver dig i verksamheten kontaktar du din arbetsgivare för att få ett intyg som styrker ditt behov av omsorg.
 2. Kontakta förskolan eller skolan och meddela att du har behov av omsorg och att du kontaktat din arbetsgivare för att få ett intyg som styrker ditt behov.
 3. Om den fristående förskolan eller skolan inte kan tillgodose ditt behov av omsorg ska denna trots det ta emot intyget från din arbetsgivare och godkänna ditt behov av omsorg.
 4. Den fristående verksamheten kontaktar därefter kommunen på mail samordning-skola@varmdo.se och meddelar ditt behov av omsorg i en av kommunens förskolor och/eller skolor varefter du erbjuds plats.

Omsorg erbjuds enligt områdesindelningen presenterad ovan.

Frågor?

Vid frågor angående informationen i detta brev kontakta i första hand din ordinarie förskola eller skola.

Det går även bra att maila kommunen på samordning-skola@varmdo.se eller ringa genom kommunens växel på: 08-570 470 00