Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Första spadtag för Charlottendals förskola

Sommaren 2020 planeras den nya förskolan intill Charlottendalsvägen stå färdig. Under januari 2019 påbörjades markförberedande arbeten och nu bjuder vi in till första spadtag!

Information om förskolan

Förskolan uppförs i två plan om 800 kvm vardera, här kommer 160 barn delas in i tolv hemvisten med vardera 12–15 barn enligt Skolverkets senaste riktmärke.

Förskolan har en miljömedveten inriktning som speglas i så väl placering som materialval och energieffektivisering. Projektet bedrivs i samverkan med Värmdö kommuns strategiska partner Arcona.

Läs mer om förskolan här

Välkommen på första spadtaget

Första spadtaget för förskolan tas av utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg (M) den 8 mars kl. 14.30. Eventet är öppet för allmänheten.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument