Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

06 oktober 2017

Fortsatta miljöinvesteringar och satsningar på digital utveckling

Digital utveckling, ny förskola och kommunalt vatten. Det är några av de satsningar som syns i Värmdös budget för 2018.

Värmdös invånare ska kunna ta del av service och tjänster på ett enklare och mer tillgängligt sätt. Därför fortsätter satsningen på digital agenda – ett arbete som syftar till att förenkla och tydliggöra kommunens tjänster digitalt.

 

- Vi vill uppfattas som en modern och attraktiv kommun att bo, driva företag och arbeta i - både vad det gäller miljön, bemötande och digital service. Därför är det viktigt att vi fortsätter att vara proaktiva i vår digitala utveckling, säger Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande.

 

En av Sveriges största miljösatsningar, Värmdös VA-utbyggnad, fortsätter. Cirka 490 miljoner planeras att investeras under den kommande treårsperioden. VA-taxan hålls oförändrad för tredje året i rad och den kommunala skattesatsen fastställs till 19,18 kr för 2018.

Framtidens medborgare prioriteras

Värmdö kommun fortsätter att växa och det finns stort fokus på framtidens medborgare. En ny förskola kommer att byggas i Charlottendal under 2018. Förskolan kommer att rymma drygt 100 barn. Värmdö fortsätter också att satsa på ungas idrottande. Befintliga konstgräs och grusplaner rustas upp och uppgraderas, och nya planer anläggs under den kommande treårsperioden. Värmdövallens två befintliga konstgräsplaner kommer att rustas upp.

 

Läs budgeten i sin helhet på Insynlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar