Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Fortsatta problem med sophämtningen

En man slänger in en soppåse i en sophämtningsbil.

Problemen och förseningarna med sophämtningen fortsätter och detta är något som vi verkligen beklagar.

Vi har fortsatt daglig kontakt med entreprenören och de har på nytt personalbrist, trots att de lånar in personal från andra kommuner.

Entreprenören jobbar hårt för att komma ikapp i hela kommunen, vilket kan innebära att bilarna kommer att köra dubbla pass och hämtningar kan utföras på obekväma tider.

Om du inte får ditt kärl tömt ber vi dig även fortsättningsvis att:

  1. Felanmäl. Detta är viktigt då det hjälper oss i dialogen med entreprenören och ger oss en tydligare helhetsbild av problematiken. Vänd dig till 08-570 474 00 eller via e-post till varmdo.vatten-sopor@varmdo.se. Tänk på att lämna adress eller fastighetsbeteckning.
  2. Låt kärlet stå framme tills det är tömt.

Har samma kärl blivit tömt mer än en gång på en vecka?

Felanmäl alltid detta till 08-570 474 00 eller via e-post till

varmdo.vatten-sopor@varmdo.se

Vi arbetar intensivt med att lösa det här och vill återigen tacka för ditt tålamod.

Vi kommer även fortsättningsvis gå ut med uppdaterad information,.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar