Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Fortsatt problem med sophämtningen

Trots att statistiken nu börjar peka på att problemen med sophämtningen går åt rätt håll, vet vi att det fortfarande är flera av er som inte fått sina kärl tömda.

Vi är i fortsatt dialog med entreprenören och jobbar hårt för att se till att komma i fas, i hela kommunen. Om du inte fått ditt kärl tömt ber vi dig även fortsättningsvis att:

- Låta kärlen stå framme tills att de är tömda.
- Felanmäla!

Detta är viktigt då det hjälper oss i dialogen med entreprenören och ger oss en tydligare helhetsbild av problematiken. Vänd er till 08-570 474 00 eller via e-post till varmdo.vatten-sopor@varmdo.se. Lämna adress eller fastighetsbeteckning. Tack för hjälpen!

Vi förstår att situationen medför olägenheter för er där hämtningen fortfarande uteblir och vill återigen lyfta fram att vi verkligen beklagar detta. Vi kommer även fortsättningsvis förse er med uppdaterad information på våra kanaler.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument