Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

G2 får höga betyg från Skolinspektionen

Skolan präglas av studiero och trygghet, samt likvärdig bedömning vid betygsättning.

I slutet av maj kom Skolinspektionens beslut efter den regelbundna kvalitetsgranskning som genomfördes tidigare i år. De bedömer att Gustavsbergs gymnasium, som har drygt 300 elever, uppfyller kvaliteten i hög utsträckning.

I Skolinspektionens granskning bedömdes fyra olika områden: rektors ledarskap, trygghet och studiero, betyg och bedömning samt undervisning.

Det är särskilt roligt att Skolinspektionen bedömer att skolan i hög utsträckning arbetar så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.

Det säger rektor Marie Olofsson.

Enligt kvalitetsgranskningen leder och styr rektor i hög utsträckning skolans utveckling. Undervisningen främjar elevernas möjligheter att nå målen i skolan, men Gustavsbergs gymnasium kommer att förbättra metoderna att göra eleverna mer delaktiga i planering och uppföljning av undervisningen.

- Ett viktigt område som vi arbetat med strukturerat under många år är bedömning och betygsättning. Att Skolinspektionen bedömer att skolan har förutsättningar för en likvärdig bedömning i hög utsträckning är något vi är extra nöjda med, avslutar rektor Marie Olofsson.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument