Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

12 september 2017

Gemensam satsning på helikopter i Värmdö

Värmdö kommun och Stockholms läns landsting har i dag undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att de gemensamt ska utreda möjligheten till en permanent placering av ambulanshelikopterverksamheten i Värmdö kommun.

Geografiskt är Värmdö kommun en central och strategisk placering för en helikopter som på kort tid behöver nå över hela Stockholms län. Målsättningen är att verksamheten placeras i Värmdö innan 1 september 2020.

Helikopterverksamheten, som har funnits i Mölnvik i Värmdö kommun de senaste 20 åren, berör hela Stockholms län och opererar mestadels i skärgården. Efter beslut av flygsäkerhetsansvarig kommer flygplatsen att stängas den 16 september och ambulanshelikoptern flyttas därefter till Norrtälje.

Stockholms läns landsting och Värmdö kommun är överens om att ambulanshelikoptern åter bör placeras i Värmdö kommun så snart som möjligt. Genom avsiktsförklaringen förbinder sig båda parter att gemensamt utreda förutsättningarna för att ta fram förslag på en permanent lösning i Värmdö kommun.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar