Genom uthållighet fixar vi Coronakrisen!

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Läs brevet från Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande.

Det är en pressad situation vi alla befinner oss i, inte minst då ingen dag är den andra lik. I takt med budskapen regionalt och nationellt gör vi allt vi kan för att planera och förbereda oss för de situationer vi kan komma att hamna i. Idag kan ingen säga hur länge vi kommer att befinna oss i denna utmanande situation, varför långsiktig uthållighet kommer att bli allt viktigare för varje dag som går. Det svåraste i situationen är att även vår omvärld befinner sig i samma läge vilket skapar andra bekymmer för framtiden, som exempelvis kommunens och företagens ekonomi som är kopplad med Sveriges och resten av världen. En fungerande ekonomi är grundläggande för välfärd, jobb och trygghet.

I tät kontakt med andra myndigheter regionalt och nationellt följer vi de råd som ges av experter. Alternativet är att vi politiker beslutar på känsla eller genom kapplöpning med andra politiker, lokalt eller globalt vilket inte är ett bra alternativ. Jag är också införstådd med att vi kan komma till ett läge där starkare restriktioner kommer att gälla men det måste komma välavvägt från experter som trots allt lagt tid på analyser, forskning och har en adekvat utbildning.

Det är också oerhört grundläggande att vi inte bidrar till större utmaningar för viktiga samhällsaktörer än vad nöden kräver. Som exempel kan nämnas att vi behöver säkra upp att vi inte tappar personal på olika arbetsplatser som exempelvis sjukvård, brandförsvar, vårdboenden, hemtjänst, apotek, polis, transportsektorn, mathandeln osv vilka alla är viktiga samhällsaktörer. Därför är det viktig med välavvägda åtgärder.

Kommunens krisledningsnämnd har sedan 27 februari fått löpande information om läget och förvaltningens arbete kring det. Som ordförande i kommunstyrelsen (KS) och krisledningsnämnden (KLN) har jag daglig och tät kommunikation med kommundirektören, Cecilia Lejon, som också är kommunens högsta krisledningsansvarig. Hon står för den operativa arbetsledningen. Utöver kontakt vid behov samlar Cecilia nyckelpersoner från förvaltningen varje dag kl.09:00 för uppdatering av läget och planerar inför nya presumtiva situationer vi kan hamna i. Mer och löpande information om det kan ni hitta i kommunens samlingssida.

Under kommunsstyrelsesammanträdet den 18 mars har vi beslutat att skapa möjligheten för att ha nämnd/styrelsemöten på distans. Parallellt med aktuell situation har vi ett ansvar att se till att samhället fungerar, exempelvis att rent vatten kommer ut från våra kranar, att soporna hämtas, att våra äldre i särskilda boenden omhändertas och mycket mer. Då kan inte utförandet hänga på att beslutsfattare sitter i karantän.

Jag vill passa på att uppmana kommunens invånare att fortsätta handla och anlita våra lokala företagare. Värmdö har över 6 000 företag som tillhör kategorin småföretag och är oerhört sköra. Det är inte säkert att något av statens stimulanspaket når dem så det är viktigt att vi fortsätter konsumera för att hjälpa dem att överleva. Svenskt näringsliv har kommit ut med en lista på förmildrande åtgärder gentemot företagen som förvaltningen tittar på för att genomföra. Inget slår dock din insats som köpare och det är en uppmaning som vi kommer att gå ut med på alla våra kommunikationskanaler.

Avslutningsvis vill jag å kommunstyrelsens vägnar tacka hela vår förvaltning, kommundirektören och hennes stab, kommunikationschef, kontorschefer, varenda medarbetare på våra skolor, förskolor, våra omsorgsverksamheter, samhällsbyggnadskontoret och alla ni andra som på olika sätt bidrar – tack för allt arbete ni lägger ner! Era insatser är ovärderliga och enar oss i syftet i varför vi har valt att jobba med samhällsfrågor. Det är nu som vi alla ser vilka hjältar ni är! Stort tack!

Med vänliga hälsningar,

Deshira Flankör
Kommunstyrelsens ordförande
Värmdö


Porträtt: Lars-Åke Holst, Bildateljén
Bildmontage: Värmdö kommun