Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

07 december 2018

Grönt för Värmdös
VA-utbyggnad

Värmdö kommun beviljas Grönt lån från Kommuninvest för utbyggnaden av det kommunala VA-nätet. Tillgång på grundvatten av god kvalitet är en förutsättning för en hållbar utveckling i Värmdö kommun. Genom utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet kan kommunen verka för ett hållbart grundvattenuttag och minskad saltvatteninträngning.

Nu beviljas Värmdö kommun ett så kallat Grönt lån från Kommuninvest för utbyggnaden av det kommunala VA-nätet mellan 2007 och 2017. Kommuner som står inför investeringar som minskar klimatförändringar, främjar hållbar miljö och skapar klimatanpassningsåtgärder kan markera dessa projekt genom Kommuninvests Gröna lån.

514 miljoner blir Grönt lån

Genom utbyggnad av det kommunala VA-nätet kan god dricksvatten- och grundvattenkvalitet säkras i Värmdö kommun samt genom anslutning till Käppala reningsverk 2009 kan avloppssystem med god kapacitet och reningsgrad tryggas. För detta blir nu 514 miljoner Grönt lån av Kommuninvest. Investeringen innefattar VA-utbyggnaden mellan 2007 och 2017 och innebär inte att nytt lån tas utan att redan tagna lån kan öronmärkas som en hållbar investering. Inför den fortsatta utbyggnaden av VA-nätet i Värmdö kommun kommer ännu mer av finansieringen kunna märkas som Grönt lån-projekt.

- Det här är ett av de sätt som vi i Värmdö kommun kan arbeta för att investera hållbart och göra skillnad för miljön. Gröna lån blir ett verktyg som förenar ekonomi och miljö, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Pengarna som används för att finansiera Gröna lån kommer från placerare som vill finansiera hållbara investeringar och som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön.

Om Kommuninvest och Gröna lån

Totalt har 27 miljarder kronor beviljats via Kommuninvest till 153 gröna kommunala investeringsprojekt i 80 kommuner och landsting/regioner per 31 december 2017. Kommuninvest är den största långivaren till kommunsektorn och ägs gemensamt av 277 kommuner och 11 landsting/regioner. 2017 var Kommuninvest en av FNs 19 globala initiativ som lyftas fram som förebild i klimatomställningen.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar