Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

19 september 2019

Hållbarhet och digitalisering i budget 2020

I Majoritet för Värmdös budgetförslag ligger skattesatsen oförändrad på 19,18 och det avsätts 8 miljoner till digitalisering för verksamhetseffektivisering.

Budgetförslaget för 2020 godkändes på gårdagens kommunstyrelse. Utbildningsnämnden får en uppräkning för grundskola på 2% och förskolan får motsvarande på 1%. I övrigt görs ingen uppräkning för nämnderna.

Ett av budgetens fokusområden är ekologiska hållbarhet, bland annat en samordning av varutransporter, klimatväxlingssystem, förnybar energi och att minska matsvinnet i kommunens verksamheter.

Sammanfattningsvis så innebär budgetförslaget utveckling och effektivisering av befintlig organisation på alla nivåer, både för att snabbare kunna ställa om utifrån omvärldens behov och för att säkerställa ett ansvarstagande för skattepengen i alla verksamhetens led.

Det slutgiltiga beslutet tas på budgetfullmäktige den 2 oktober.

Delårsrapport följer prognos

Delårsresultatet för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 62,2 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster som realisationsvinster, gatukostnadsersättning och schablonintäkter. Rapporten går i linje med helårsprognosen trots att flera nämnder går med ett fortsatt stort underskott, bland annat vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden. För de nämnder som går med underskott sker månatlig uppföljning och handlingsplaner implementeras för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi.

Uppföljning av den nya målstruktur som implementerats görs först i helårsbokslutet för år 2019.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument