Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Hej medborgare!

Nu startas Värmdös medborgarpanel vilket kommer att vara en webbaserad panel bestående av värmdöbor som regelbundet kommer att få svara på frågor om kommunens utveckling och verksamhet.

Den här veckan har inbjudningar skickats ut till slumpvis valda medborgare med en förfrågan om att ingå i panelen. Under de tre första dagarna anmälde sig över 400 personer som deltagare i panelen och rekryteringen är fortfarande öppen för dem som fått hem inbjudan!

Panelen är webbaserad och är planerad att bestå av 400-1000 värmdöbor. Deltagarna kommer regelbundet få svara på frågor som rör kommunens utveckling och verksamhet. Fokus för den första frågeomgången är trygghet men frågor som ställs kan komma att beröra kommunens verksamhet i stort, till exempel. stadsplanering, miljöarbete, skolfrågor, e-tjänster, kulturutbud, framtidsvision med mera.

Syftet med panelen är att öka medborgarnas möjlighet till inflytande i kommunens beslutfattningsprocess samt att skapa ett bredare underlag inför politiska beslut. Genom panelen kan kommunen stämma av vad medborgarna tycker i viktiga frågor som rör kommunen och dess verksamhet innan beslut i frågorna tas.

Om du vill veta mer om Värmdös medborgarpanel kan du gå till panelens sida. Där presenteras även resultaten från färdiga frågeomgångar.

Har fått en inbjudan för att delta i Värmdö medborgarpanel men ännu inte anmält dig? Passa på och gör det nu via den här länken!

Gå till enkäten! Länk till annan webbplats.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument